Naučná stezka Doubí - Svatošské skály
  

Úvodní stránka
Doubí
Hradiště Starý Loket
Řeka Ohře
Těžba uhlí
CHKO Slavkovský les
Štola Benátčanů
Pramen
Svatošské skály
Lesní porosty
Hydrogeologický vrt
Těžba cínu
Mineralogie
Hora Suk
Obec Hory
Informační centra
Literatura
Obsah

Na západ od Karlových Varů do výběžku Slavkovského lesa nás zavede naučná stezka Doubí - Svatošské skály. Informuje o přírodě, historii, těžbě uhlí a cínu a na památku si můžeme třeba přinést i pověstné karlovarské dvojče.

Naučná stezka Doubí - Svatošské skály je v bezprostřední blízkosti krajského města Karlovy Vary. Již tím vlastně reprezentuje náš vztah k přírodě a historii. Volba trasy je vhodná i pro lázeňské hosty. Průvodce si můžete stáhnout  a vytisknout a vytisknout (WORD 2000 komprimace ZIP, vejde se na disketu).

Trasu lze absolvovat i zkrácenou - u zastavení Svatošské skály přejdeme most přes Ohři a vrátíme se po pravém břehu zpět do Doubí. 

Na stránkách můžete naučnou stezkou "putovat" podle zastávek v levé části stránky, nebo klikáním na zastávky v mapě.

 

Základní údaje o naučné stezce a dalších naučných stezkách v okolí

Zpracováno podle průvodce vydaného v roce 1982 Okresním národním výborem v Karlových Varech. Autoři textu: úvod - PhDr. Stanislav Burachovič a Stanislav Mašek, odborná část - PhDr. Stanislav Burachovič, Jan Pěček, prom. geol., Kamila Bešťáková, prom. hist., Karel Beer, prom. biol., Stanislav Mašek a Jiří Koudelka. Snímky ing. Stanislav Wieser. Grafická úprava Antonín Kryl. K tisku připravila propagační tvorba Praha. Povoleno OK ONV Karlovy Vary. Vytiskly Tiskařské závody, n. p., provoz 70 Čelákovice. Cena 15,- Kčs


V roce 2002 revizi textů provedl Bc. Jaromír Trtík, referát regionálního rozvoje Okresního úřadu Karlovy Vary

Chaty a chalupy k pronajmutí - dovolená v ČR, široká nabídka i pro západní Čechy

Úprava internetové verze Šternberkovo přírodovědné muzeum srpen 2002, prosinec 2003

Literatura

 

Šternberkovo přírodovědné muzeum  e-mail a.a@atlas.cz