Hydrogeologický vrt
Předchozí stránka Úvodní stránka Další stránka  

Úvodní stránka
Doubí
Hradiště Starý Loket
Řeka Ohře
Těžba uhlí
CHKO Slavkovský les
Štola Benátčanů
Pramen
Svatošské skály
Lesní porosty
Hydrogeologický vrt
Těžba cínu
Mineralogie
Hora Suk
Obec Hory
Informační centra
Literatura
Obsah

HYDROGEOLOGICKÝ VRT

Mezi zastávkami č. 8 a 9, asi 3,5 km na východ od Lokte, na levém břehu řeky Ohře asi 25 m od břehu řeky se nachází pažnice výzkumného hydrogeologického vrtu KH-12.

Vrt KH-12 byl hlouben v rámci úkolu "Řešení ochranných pásem lázní Karlovy Vary" v žulovém masívu kfelské facie, v západním křídle ohareckého zlomového pásma. Vrtání bylo zahájeno 8.11.1961 a ukončeno v hloubce 231,2 m dne 20. 2. 1962. Přetok přes pažnici činí přibližně 0,08 l/s podzemní vody Na-Ca-sulfát-bikarbonátového chemického charakteru.


Schéma hydrogeologického vrtu

Minerální vody vystupují sice ze značných hloubek, to však neznamená, že nemohou být ohroženy lidskou činností. Naše lázně jsou v blízkosti ložisek hnědého uhlí. Aby nedošlo k průvalu minerálních vod do důlních děl, je nutno ponechat část ložisek nevytěžených. Přesto v minulosti došlo k narušení minerálních pramenů - příkladem může být Vřídlo v Duchcově.

Problémy jsou i v samotných Karlových Varech. Z minerálních pramenů se usadila mohutná deska vřídlovce, která funguje jako přírodní těsnění. Výstavbou byla narušena a nyní jsou problémy se zabráněním úniku minerálních vod.


Šternberkovo přírodovědné muzeum  e-mail a.a@atlas.cz